Tag-arkiver: Oktober2021

Beates klumme oktober 2021. Selvværdet – livets opretholder. Det handler om discipelskab. Nærværende klumme er rettet på selvværdet; denne sindets forholden sig til udefrakommende påvirkninger, og den enkeltes evne til hhv. at tage ind, hvad der fremmer, og skille fra, hvad der ikke fremmer et sundt, meningsfuldt og målrettet liv.Jeg vil påstå, uanset mængden af selvhjælpsbøger i verden, at Bibelen, som sådan, er uovertruffen. Bibelens persongalleri omfatter gode rollemodeller, endog fantastisk gode rollemodeller, og skræmmende personer, man kunne ønske, aldrig havde set dagens lys. Skaren af mennesker, der er portrætteret, mødes i lyset fra Gud Fader, Jesus Kristus og Helligånden. Satan sætter, som modstander, sin egen giftige dagsorden gennem historien, og hans tilstedeværelse handler alene om at udfordre menneskeheden til døden. Modsætningen af lys og mørke, Gud og Satan, udgør de ultimative modpoler i bibelsk historik og dermed menneskets historie. Det er inden for dette enorme spænd, det enkelte menneske skal navigere

1/1