Tag-arkiver: Februar

Beates klumme februar 2022. Konflikter, retfærdighed og egoet – hvad gør vi? Det handler om discipelskab. ”Julen varer …” fortsættelsen lyder: ”… lige til påske.” Forklaringen på denne sammenstilling, som har ca. tre måneder imellem sig, ligger i sammenhængen mellem jul, hvor Jesus fødes, og påske, hvor Han korsfæstes. Historien vil vide, at der ligger et, mindst, 33-årigt menneskeliv imellem de to oprindelige begivenheder fra vores tidsregnings begyndelse; altså ungefær et par tusind år. Tanken er imidlertid klar. Uden jul er Jesus ikke født – og derfor er der heller ingen påske at fejre. I påsken ligger Jesu død og opstandelse, hvor vi har vuggen til hele kristenheden, og i kristenheden har vi adgang til Gud Fader som aldrig før; med tilgivelse, forsoning, næstekærlighed, hjælpsomhed ja endda sundhed. En undersøgelse på Syddansk Universitet vedrørende kristentro, foretaget på en målgruppe på 12.000 personligt troende kristne, skaber belæg for følgende fem påstande

1/1