December 2023

Beates klumme december 2023. Om at gå på vandet. Det handler om discipelskab. Johannes Sløk, teolog, idéhistoriker og filosof (1916-2001), skriver i