Juni 2022

Beates klumme juni 2022. Samvittigheden – en besværlig størrelse. Det handler om discipelskab. Definition: (Citat fra nettet) Samvittighed: Indre følelse som er vejledende