Tag-arkiver: 2022

Beates klumme marts 2022. Begrænsninger – ja eller nej tak? Det handler om discipelskab. Hermed en invitation til at betragte velsignelsen ved begrænsninger. Til frihed har Kristus kaldet jer er underoverskriften på nærværende klumme. Citatet er fra Paulus´ brev til Galaterne kap.1, v.5. Jeg har taget citatet ud af sin oprindelige sammenhæng, der omhandler debatten om den jødiske omskærelse contra den bibelske frihed, Gud giver til alle mænd ved troen på Jesus. Mit ærinde er at pege på den frihed, der kommer af at overholde visse begrænsninger. Jeg sætter dermed tingene lidt på hovedet, men fastholder Paulus’ ord om at vi er kaldet til at leve i frihed. Udfordringen er at acceptere det, der begrænser os på en sund måde, og undgå det som begrænser os på en skadelig måde. Det største Gud har gjort i mit liv er at knytte mig til sig. Det er min base og mit ståsted i

Beates klumme februar 2022. Konflikter, retfærdighed og egoet – hvad gør vi? Det handler om discipelskab. ”Julen varer …” fortsættelsen lyder: ”… lige til påske.” Forklaringen på denne sammenstilling, som har ca. tre måneder imellem sig, ligger i sammenhængen mellem jul, hvor Jesus fødes, og påske, hvor Han korsfæstes. Historien vil vide, at der ligger et, mindst, 33-årigt menneskeliv imellem de to oprindelige begivenheder fra vores tidsregnings begyndelse; altså ungefær et par tusind år. Tanken er imidlertid klar. Uden jul er Jesus ikke født – og derfor er der heller ingen påske at fejre. I påsken ligger Jesu død og opstandelse, hvor vi har vuggen til hele kristenheden, og i kristenheden har vi adgang til Gud Fader som aldrig før; med tilgivelse, forsoning, næstekærlighed, hjælpsomhed ja endda sundhed. En undersøgelse på Syddansk Universitet vedrørende kristentro, foretaget på en målgruppe på 12.000 personligt troende kristne, skaber belæg for følgende fem påstande

2/2