Tag-arkiver: 2021

Beates klumme december 2021. Udmattelse, bæreevne og trækkraft. Det handler om discipelskab. Bibelen indeholder en helt særlig litteraturform, som er uden sidestykke i alt, der er skrevet: Jesu lignelser. Disse teologiske guldklumper rummer stor visdom og indsigt, og de lige så brugbare og træfsikre anno 2021 som i det første århundrede. I Matthæusevangeliet kapitel 13 kommer disciplene hen til Jesus og spørger, hvorfor Han bruger lignelser, når han taler til folk. Jesus svarer: I får hemmeligheden om Guds kongerige direkte at vide; det gør de ikke. Enhver, der har noget i forvejen, vil få endnu mere, end han har brug for, mens den, der ikke har noget, vil miste den smule han har. Derfor bruger jeg lignelser. Folk ser, men ikke desto mindre ser de ikke noget, og de hører, men alligevel hører og forstår de ikke noget. […] Men I er heldige, for jeres øjne ser, og jeres ører hører. Mange profeter

Beates klumme maj/september 2021. Det 5. bud: Du må ikke slå ihjel. Det handler om discipelskab. Titlen på nærværende klumme er et af de ti bud, som Gud gav Moses. Betegnelsen at slå ihjel bety-der at angribe et menneskes identitet. Der er mange måder, hvorpå mennesker kan slukke for lyset i et andet menneskes liv. Jeg er overbevist om budenes værdi og betydning for et menneskes liv. Jeg er også ret overbevist om, at det er de færreste, der kan opremse de ti bud: Øh … er det ikke noget med …? Jeg tænker, at dette fantastiske regelsæt, rakt direkte til menneskeheden fra Gud Faders egen hånd, trænger til en kraftig eksponering. Der er noget støvet, hensygnende, mølposeagtigt over Guds ti forskrifter, som de står i dag. De er trykt på siderne i alle Bibeludgaver, men de opfattes ikke altid som stuerene.Psykoterapeut Steen Palmquist formulerer, og jeg citerer fra aprilklummen: Alle Guds love er værnslove, det vil

Beates klumme oktober 2021. Selvværdet – livets opretholder. Det handler om discipelskab. Nærværende klumme er rettet på selvværdet; denne sindets forholden sig til udefrakommende påvirkninger, og den enkeltes evne til hhv. at tage ind, hvad der fremmer, og skille fra, hvad der ikke fremmer et sundt, meningsfuldt og målrettet liv.Jeg vil påstå, uanset mængden af selvhjælpsbøger i verden, at Bibelen, som sådan, er uovertruffen. Bibelens persongalleri omfatter gode rollemodeller, endog fantastisk gode rollemodeller, og skræmmende personer, man kunne ønske, aldrig havde set dagens lys. Skaren af mennesker, der er portrætteret, mødes i lyset fra Gud Fader, Jesus Kristus og Helligånden. Satan sætter, som modstander, sin egen giftige dagsorden gennem historien, og hans tilstedeværelse handler alene om at udfordre menneskeheden til døden. Modsætningen af lys og mørke, Gud og Satan, udgør de ultimative modpoler i bibelsk historik og dermed menneskets historie. Det er inden for dette enorme spænd, det enkelte menneske skal navigere

Beates klumme maj 2021. Det 5. bud: Du må ikke slå ihjel. Det handler om discipelskab. Titlen på nærværende klumme er et af de ti bud, som Gud gav Moses. Betegnelsen at slå ihjel betyder at angribe et menneskes identitet. Der er mange måder, hvorpå mennesker kan slukke for lyset i et andet menneskes liv.  Jeg er overbevist om budenes værdi og betydning for et menneskes liv. Jeg er også ret overbevist om, at det er de færreste, der kan opremse de ti bud: Øh … er det ikke noget med …? Jeg tænker, at dette fantastiske regelsæt, rakt direkte til menneskeheden fra Gud Faders egen hånd, trænger til en kraftig eksponering. Der er noget støvet, hensygnende, mølposeagtigt over Guds ti forskrifter, som de står i dag. De er trykt på siderne i alle Bibeludgaver, men de opfattes ikke altid som stuerene.Psykoterapeut Steen Palmquist formulerer, og jeg citerer fra aprilklummen:

Beates klumme april 2021. Du skal kende et træ på dets frugter. Det handler om discipelskab. I forrige klumme delte jeg nogle betragtninger om forskellen på den autoriserede bibeludgivelse fra 1992 og udgivelsen Bibelen 2020. Min begejstring forbliver i top over 2020’erens håndtering af de historiske skrifter, og de, i denne klumme, udvalgte skrifter fra Det Gamle Testamente. Jeg ser, og opfatter, historiske forløb mere intense i 2020’eren, idet den efterlader et mere broget sanseindtryk i end i 1992’eren. Overskriften indikerer, at den enkelte af os, af vore omgivelser, defineres ud fra, hvordan vi kommer igennem livet. Vi bliver vurderet på vores væremåde og karakter, og den måde vore familier, venner og kolleger læser os på. Denne klumme handler om identitet. Hvordan opfattes vi af andre, ud fra hvilke valg vi træffer; ud fra hvordan vi prioriterer tidsmæssigt og økonomiskHvem vil vi være, hvad vil vi kendes for? Hvordan får vi

Beates klumme marts 2021. Det skrevne ord i gammel og ny klædning. Det handler om discipelskab. Der er både noget fortroligt, og kildrende, ved at genlæse en bog, der har været parkeret i reolen i en årrække. Vi kender indholdet, men glæder os over endnu en gang at være i selskab med aktørerne i handlingsforløbet. Vi ved udmærket, hvordan handlingen forløber, men alligevel kan vi, hen mod dens klimaks,mærke pulsen stige. Fornøjelsen, og udbyttet, ved at læse knytter sig til vores hjernes evne til at omsætte det skrevne til billeder og forestillinger; fantasi og følelser aktiveres. Anderledes er det ikke med læsning af Bibelen, selvom den ikke er én sammenhængende beretning, der udvikler sig fra start til slut. Med sine 66 bøger erden en forunderlig konstellation, der rummer en broget historik med Gud Fader som den røde tråd. Bibellæsning er en rejse over mere end 3000 år, og det kan ikke sammenlignes med læsning af øvrig litteratur. Bibelens kvaliteter er umådelig talrige, idet hver enkelt bog udgør sit eget univers. Derfor bliver bibellæsning en vidtrækkende, uophørlig rejse, hvor den læsende føres gennem brusende forløb, skræmmende slagmarker, begejstring og smertelige begivenheder for efterfølgende at

Beates klumme februar 2021. En hyldest til de skjulte ressourcer. Hold hovedet koldt og hjertet varmt. Det handler om discipelskab. Coronasituationen i 2020 og ind i 2021 har ikke blot drevet os ud af vores komfortzone. Vi er udfordret langt mere, end nogen kunne forestille sig. Danmark er stadig i coronaens greb, derfor er der brug for, at vi alle holder humøret oppe. Med ”oppe” mener jeg, at vi skal have opmærksomheden rettet på alle de elementer, der kan nære vores fantasi og øge temperaturen på vores glædesbarometer. Jeg modtager opkald fra mennesker, der har svært ved at se sig ud af den isolation, som pandemien påfører dem. En ellers travl kalender råber med sine tomme felter. Fællesskabet er sat på standby. Inspirationen til at fylde hverdagen tynder ud. At holde hovedet koldt og hjertet varmt er ikke blot nyttigt, det er nødvendigt, når dagenes trivialitet bliver mærkbar. Derfor må

Beates klumme januar 2021. Engle, budbringere … Det handler om discipelskab.  Vi har netop fejret jul, og alle vegne har englemotivet været fremherskende. Engle og jul hører kulturelt sammen. Årsagen må være den bibelske beretning om Guds engels direkte tale til hyrderne i Betlehem: ”Se, jeg forkynder jer en stor glæde. I dag er født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.”Bibelen har en overvældende stor reference til engles ageren i verden. Guds engle er en integreret del af åndens univers. Så længe jorden består, vil der være livlig engletrafik til gode for os. Hvorfor tror jeg det? Fordi det er bibelsk, og fordi jeg tidligt i mit liv har erfaret disse specielle budbringere. Det kræver nogen fordybelse at fatte karakteren og betydningen af den enorme specialenhed, som agerer i Guds Rige. Vores generelle indsigt i, og forståelse af, engle, er ikke udbredt. Igennem adskillige århundreder har

8/8