Tag-arkiver: 2018

Beates klumme december 2018. De styrer farlig kurs. Det handler om discipelskab. Vendingen – de styrer farlig kurs – blev brugt af den engelske krigsflåde på sejlskibenes tid. Meddelelsen, der blev givet via signalflag til fjendtlige fartøjer, skulle få det fremmede skib til at lægge kursen om. Hvis ikke, kunne det koste en konfrontation. Jeg har med stor lyst ”slugt” romaner om heroiske bedrifter til søs. Det synes, som om den engelske flåde er romantiseret i kraftig grad. Nationens mange oversøiske kolonier har givet næring til flere forfatteres fantasi til at skrive om heltemodige kaptajner, der under uhyrlige forhold har overvundet fjenden. Det er så godt for fantasien, at opleve disse kampe stige op fra bogens sider, hvor krudtrøgen mere end anes i læserens næsebor! Jeg er vis på, at havde jeg ikke følelsesmæssigt taget de mange dramatiske situationer i bøgerne til mig, havde vendingen de styrer farlig kursikke haft

November 2018. ”Barmhjertighed vil jeg.” Det handler om discipelskab. Jeg er igen og igen vildt overrasket over, hvor fantastisk aktuelle og omsættelige Jesu lignelser er! Det er pædagogik på højt plan indkapslet i etik og medmenneskelighed – med garanti for Guds bevågenhed og handlekraft. Et virkeligt fedt koncept! Jesus har i Matt. 9.13 fingeren på pulsen mht. at træde til på andres vegne: ”Barmhjertighed vil jeg,” lyder det. Budskabet i Jesu ord er rettet på, at som Han er, vil Han, at vi skal være! Det betyder tydeligvis noget for Jesus, at vi forholder os følsomme over for andre mennesker og deres behov. Mon ikke lignelsen om den barmhjertige samaritaner har budskab til enhver, som har hørt om den eller selv læst den? Om ikke andet er jeg vis på, at et par af aktørerne i lignelsen vækker forargelse hos læseren. Her kommer lignelsen i her i fri form: En

Beates klumme oktober 2018. Hører du det min sjæl? Det handler om discipelskab. Jeg vil gerne slå et slag for, at du, kære læser, begynder at tale med dig selv! Ideen er ikke min egen, men den handler om, at vi betragter kernen i os selv som en samtalepartner. Når jeg siger kernen mener jeg sjælen – hjertet. Lad disse to betegnelser være vort udgangspunkt. Langt de fleste menneske har talenter og ressourcer, som aldrig bliver erkendt og udviklet. Årsagen kan meget vel ligge i manglende selvforståelse og / eller berøringsangst. Mange tænker ikke over eget livssyn – og står muligvis rådvilde over for, hvad de skal foretage sig, fordi de ikke bruger tid på en indre dialog. De får ikke stillet sig selv de kritiske spørgsmål, som kunne føre til ny inspiration og dermed også nye handlinger. Jeg husker et ord fra en filosofisk afhandling – selvtænkning. Det lyder

Beates klumme juni 2018 Guds Ånd er fantastisk. Det handler om discipelskab Årets sidste forårsmåned – maj – var pinsemåned, og da jeg har mit teologiske ståsted i Pinsekirken, er det formidlingen af pinsens totalt ekstraordinære begivenhed, der trækker i mig i nærværende klumme. Pinse handler om den mageløse begivenhed Gud foranstaltede 50 dage efter Jesu opstandelse. Den bibelske begivenhed pinse og pinsens betydning i det himmerige – Guds Rige, som Jesus igen og igen har talt om, har sin kalendermæssige begyndelse langt tidligere end netop den aktuelle dag – i Jerusalem. Et sted mellem 7. og 8. århundrede før Jesus giver Gud profeten Joel et budskab, han skal forkynde; et løfte om en særlig udgydelse af Guds Ånd. Det løfte opfyldte Gud på pinsedag kort efter Jesu himmelfart: ”Det skal ske derefter: Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker.” (Joel 3.1) Når Gud siger ”min ånd”, medfølger der

Beates klumme maj 2018. Stolthed og fordom. Det handler om discipelskab ”Hans skikkelse havde ingen skønhed, vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom, én man skjuler ansigtet for, foragtet, vi regnede ham ikke for noget.” Esajas 53,2-3. Jeg lever lidt i middelalderen for tiden! Rettere sagt, har jeg vist det ene ben i middelalderen og det andet fremskudt i renæssancen. Det er menneskesynet, som praktiseres i disse tidsepoker, der kalder på min opmærksomhed. Jeg har netop genlæst en bog om York i den nordlige del af England på Edward d. 3.s tid – 1300-tallet. Overalt i Europa på den tid er samfundet voldsomt lagdelt i adel, kirke, faglige laug – og så mennesker helt nede på samfundets nederste rangstige. Menneskeliv talte ikke. Kirken med paven i spidsen – godt hjulpet af klostrene og deres ledere –

Beates klumme april 2018 ”Du skal elske din næste!” ”Hvem….???” Det handler om discipelskab ”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: Du skal elske din næste som dig selv.” (Luk.10.27) Jesus videregiver et hændelsesforløb med en mand, som bliver overfaldet og behandlet meget hårdhændet af sine overfaldsmænd. 3 forskellige personer får muligheden for at hjælpe den tilskadekomne. De to første personer var religiøse. Begge stak halen mellem benene og ydede ingen hjælp. Derimod udviste en miskrediteret fremmed mod og stor omtanke. Jesus peger på den 3. mand som et menneske efter Guds hjerte. Jeg forstår selvfølgelig, at vi her taler om et eksempel til efterfølgelse, hvorfor jeg tilføjer spørgsmålet: Hvem er det, jeg i min samtid seriøst skal give

Beates klumme marts 2018. ”.. et kongerige af præster.” Det handler om discipelskab. I Johs. 17. 9-10a siger Jesus til Faderen: ”Jeg beder for dem; ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine; alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem.” Første del af versene er en fantastisk forvisning om, at du og jeg er i centrum af Jesu kærlighed – og dermed Faderens kærlighed. Heri er du, kære læser, jeg og alle som er forud for os, og alle som kommer efter os, suget ind i den ultimative kærlighed og omsorg! Sidste del ”og jeg er herliggjort i dem”, har sit udspring i ”Helliget blive dit navn” – fra bønnen ”Fader Vor”. Originalteksten fra Johs. 17. udtrykker: “Jeg bliver bibragt herlighed takket være dem!” Teksten taler ikke – hvad man måske skulle tro – om

[cmsmasters_row data_padding_bottom=”50″ data_padding_top=”0″ data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center” data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_padding_right=”3″ data_padding_left=”3″ data_width=”boxed”][cmsmasters_column data_width=”1/1″][cmsmasters_text animation_delay=”0″] Beates klumme februar 2018. Mennesker fra 1700-tallet som jeg står i gæld til. Det handler om discipelskab. Det nytestamentlige discipelskab begyndte med Jesu venner, der blev hans efterfølgere. At Jesus havde legio disciple op igennem historien, ved vi fra utallige historiske og teologiske værker, der beskriver disse menneskers liv og levned. Jeg kan dog ikke mindes, at jeg har set deres navne forbundet med udtrykket discipel eller discipelskab! I december fandt jeg en Jesu discipel – en halvgammel størrelse – Hans Adolf Brorson. Jeg er helt sikker på, at jeg i underskolen er blevet oplyst om Brorson – uden at det dog har gjort nævneværdigt indtryk på mig. Min viden om manden – før december 2017 – var skammeligt ringe, men det er den ikke mere, for min julelæsning 2017 var Bente og

[cmsmasters_row data_padding_bottom=”50″ data_padding_top=”0″ data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center” data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_padding_right=”3″ data_padding_left=”3″ data_width=”boxed”][cmsmasters_column data_width=”1/1″][cmsmasters_text animation_delay=”0″] Beates klumme januar 2018.  Rod i livet kommer fra rod i ”lommerne”. Det handler om discipelskab. Lad mig ønske dig – kære læser – et meget lykkeligt nyt år. Mit ærinde i nærværende klumme er afstedkommet af, at jeg ofte møder mennesker, som bøvler med tilværelsen. Igen og igen ville jeg ønske, at jeg havde en magisk knap at trykke på, hvorved alt hos de pågældende, ville gå på plads – til veltilpashed og balance. Min udfordring er, at jeg ikke har en sådan knap! Men måske kan noget andet bruges for at give 2018 den bedst tænkelige start og det bedst tænkelige forløb? Som regelmæssige læsere af mine klummer nok har konstateret, holder jeg meget af at bruge begrebet ”lommerne i vore liv”; forstået sådan, at alle elementer af vores karakter og

9/9