Kategoriarkiver: Uncategorized

Beates klumme maj 2022. Investering på højt plan. Det handler om discipelskab. Det er virkelig oppe i tiden at investere. Jeg tror ikke, der har været så mange kvindelige investorer som nu. Der er skønne kvinder på nettet, der afholder investeringskurser, udelukkende for kvinder, og de gør det forrygende godt. Da jeg var ung, var investorer modne mænd, der, iklædt kjole og hvidt og høj hat, bevægede sig ind på Børsen. I dag foregår handlerne for m/k’erne hjemme ved pc’en, og der er tydeligvis forskel på, hvordan mænd og kvinder forholder sig til investeringer. En kvinde sagde, at hun kiggede på det tøj børn og forældre havde på, når de var til fodbold. Ud fra disse observationer foretog hun investeringer i de respektive tøjvirksomheder; altså en dagligdags iagttagelse, der udvikler sig til en investering. Investering er lykkeligvis meget mere end et økonomisk begreb. Helt nede på jorden handler investering om

Beates klumme april 2022. Guds Rige – en forunderlig størrelse. Det handler om discipelskab. En betragtelig del af jordens befolkning kender bønnen Fader Vor. Jesus er bønnens forfatter, og Han introducerer denne bøn, som ikke har noget fortilfælde. Mit ærinde i nærværende klumme er tretten ord, som Jesus præsenterer os for: komme dit Rige, ske din vilje som i Himmelen således også på jorden. Følgerne er det kæmpemæssige paradigme, menneskeheden er blevet stillet over for. Selvom ordene er enkle, er det en ultimativ energi og foretagsomhed, menneskenes børn her skal forholde sig til. Med Bibelen i hånden, begyndende med Mosebøgerne og afslutningsvis Johannes Åbenbaring, finder vi ikke en bøn med et så intenst og eksplosivt indhold. Det er så overvældende, at Jesus uddeler mandater til hele menneskeheden til, på det nærmeste at række hænderne ind i Himmelen, og trække Gud Faders kraft og herlighed ned, for at Han kan ødsle himmelske

Beates klumme december 2021. Udmattelse, bæreevne og trækkraft. Det handler om discipelskab. Bibelen indeholder en helt særlig litteraturform, som er uden sidestykke i alt, der er skrevet: Jesu lignelser. Disse teologiske guldklumper rummer stor visdom og indsigt, og de lige så brugbare og træfsikre anno 2021 som i det første århundrede. I Matthæusevangeliet kapitel 13 kommer disciplene hen til Jesus og spørger, hvorfor Han bruger lignelser, når han taler til folk. Jesus svarer: I får hemmeligheden om Guds kongerige direkte at vide; det gør de ikke. Enhver, der har noget i forvejen, vil få endnu mere, end han har brug for, mens den, der ikke har noget, vil miste den smule han har. Derfor bruger jeg lignelser. Folk ser, men ikke desto mindre ser de ikke noget, og de hører, men alligevel hører og forstår de ikke noget. […] Men I er heldige, for jeres øjne ser, og jeres ører hører. Mange profeter

Beates klumme maj 2021. Det 5. bud: Du må ikke slå ihjel. Det handler om discipelskab. Titlen på nærværende klumme er et af de ti bud, som Gud gav Moses. Betegnelsen at slå ihjel betyder at angribe et menneskes identitet. Der er mange måder, hvorpå mennesker kan slukke for lyset i et andet menneskes liv.  Jeg er overbevist om budenes værdi og betydning for et menneskes liv. Jeg er også ret overbevist om, at det er de færreste, der kan opremse de ti bud: Øh … er det ikke noget med …? Jeg tænker, at dette fantastiske regelsæt, rakt direkte til menneskeheden fra Gud Faders egen hånd, trænger til en kraftig eksponering. Der er noget støvet, hensygnende, mølposeagtigt over Guds ti forskrifter, som de står i dag. De er trykt på siderne i alle Bibeludgaver, men de opfattes ikke altid som stuerene.Psykoterapeut Steen Palmquist formulerer, og jeg citerer fra aprilklummen:

Beates klumme april 2021. Du skal kende et træ på dets frugter. Det handler om discipelskab. I forrige klumme delte jeg nogle betragtninger om forskellen på den autoriserede bibeludgivelse fra 1992 og udgivelsen Bibelen 2020. Min begejstring forbliver i top over 2020’erens håndtering af de historiske skrifter, og de, i denne klumme, udvalgte skrifter fra Det Gamle Testamente. Jeg ser, og opfatter, historiske forløb mere intense i 2020’eren, idet den efterlader et mere broget sanseindtryk i end i 1992’eren. Overskriften indikerer, at den enkelte af os, af vore omgivelser, defineres ud fra, hvordan vi kommer igennem livet. Vi bliver vurderet på vores væremåde og karakter, og den måde vore familier, venner og kolleger læser os på. Denne klumme handler om identitet. Hvordan opfattes vi af andre, ud fra hvilke valg vi træffer; ud fra hvordan vi prioriterer tidsmæssigt og økonomiskHvem vil vi være, hvad vil vi kendes for? Hvordan får vi

Beates klumme marts 2021. Det skrevne ord i gammel og ny klædning. Det handler om discipelskab. Der er både noget fortroligt, og kildrende, ved at genlæse en bog, der har været parkeret i reolen i en årrække. Vi kender indholdet, men glæder os over endnu en gang at være i selskab med aktørerne i handlingsforløbet. Vi ved udmærket, hvordan handlingen forløber, men alligevel kan vi, hen mod dens klimaks,mærke pulsen stige. Fornøjelsen, og udbyttet, ved at læse knytter sig til vores hjernes evne til at omsætte det skrevne til billeder og forestillinger; fantasi og følelser aktiveres. Anderledes er det ikke med læsning af Bibelen, selvom den ikke er én sammenhængende beretning, der udvikler sig fra start til slut. Med sine 66 bøger erden en forunderlig konstellation, der rummer en broget historik med Gud Fader som den røde tråd. Bibellæsning er en rejse over mere end 3000 år, og det kan ikke sammenlignes med læsning af øvrig litteratur. Bibelens kvaliteter er umådelig talrige, idet hver enkelt bog udgør sit eget univers. Derfor bliver bibellæsning en vidtrækkende, uophørlig rejse, hvor den læsende føres gennem brusende forløb, skræmmende slagmarker, begejstring og smertelige begivenheder for efterfølgende at

Beates klumme oktober 2020. ”I er lys og salt.” Det handler om ”væren” i vort discipelskab. En 5-årig dreng er optaget af sin navle. Blusen er hevet op af bukserne, og hans pegefinger kører rundt i det lille navlehul. Mor kigger på og hører sin søn sige: ”Jeg ved, hvorfor vi har navler.” ”Nå,” siger mor overrasket, ”hvordan det? ”Jo, for når Gud har lavet os, slutter Han med at trykke os på maven og siger: ”Nu er du færdig!” (Jeg kommer aldrig til at forlige mig med kunsthistoriens mange malerier, der viser Adam og Eva i Edens have. De har navler uden dog at have været forbundet til en mor gennem en navlestreng.) Måske afsluttede Gud sit skaberværk ved at trykke vore forfædre på maven og sige: ”Nu er du færdig!” I denne klummes sammenhæng vil jeg tilslutte mig den lille dreng. Gud har i tilblivelsen af den enkelte

Beates klumme september 2020. Bibellæsning og tro. Det handler om discipelskab. Tro er en besynderlig størrelse; et vanskeligt håndterbart begreb. Der er enorme mængder litteratur, som beskæftiger sig med tro. Til trods for den omfattende mængde, der er nedskrevet, er vejen til det at tro tilsyneladende ikke blevet nemmere. Her handler det selvfølgelig også om, hvad troen er rettet mod. Denne klumme har udelukkende opmærksomheden rettet mod troen på Bibelens Gud og Jesus Kristus. Trosstof er en art filosoferen, betragtninger, i forhold til den menneskelige nysgerrighed; eller endog stræben efter det guddommelige. Udfordringen ligger så i, at stoffet kan være af en stærkt varieret, endog særdeles, luftig kvalitet, hvoraf en del sommetider er mere forvirrende end givende. Der er på ingen måde mangel på tro i verden. Der er millioner af steder man kan rette sin tro hen imod.  Nogle trosretninger anerkendes af de enkelte landes myndigheder, andre kategoriseres som

Beates klumme april 2020. Hold fast ved livet. Fortsættelse af emnet selvmord. Det handler om discipelskab. Følgende indledte min dobbeltklumme for marts-april 2020 om selvmord: ”Hvis jeg kunne trykke på de rigtige knapper, var der nul selvmord. Kan vi komme derhen? Vi kan i hvert fald begynde rejsen i den retning. Derfor er mit ærinde at betragte, berøre, inddrage indsigter, tanker og følelser, der er forbundet med selvmord. Jeg vil tillade, at alle slags følelser at kommer til udtryk.”Jeg tror, vi alle kan være aktører i forhold til at hindre selvmord. Mange menneskeliv er reddet ved en hurtig indsats fra borgere, der kan give hjertemassage; alternativt bruge en hjertestarter. Der er ingen tabuer forbundet med disse indsatsmuligheder, for vi forstår, når døden truer et liv. I trafikken trækker vi til siden, når en ambulance kører med udrykning. Disse initiativer synliggør et samfund med social forståelse. Men … bevæger vi os

Beates klumme januar 2020. Retsmedicin, drabssager, dødssynder og kloge beslutninger. Det handler om discipelskab. Overskriften må fremkalde stærkt brogede billeder. Begyndelsen på det hele er, at jeg i en ung alder fik passion for retsmedicin. Måske er jeg inspireret af min mor, der som ung laborant havde natarbejde på Retsmedicinsk Institut. Her dissekerede hun menneskedele til lægestuderende.Ved englændernes tragiske fejlbombning, af Den Franske Skole, d. 21. marts 1945, omkom flere piger. Min mor og to kolleger arbejdede da på Retsmedicinsk Institut, hvor pigerne blev bragt ind. Og som min mor sagde: ”Vi gjorde pigerne genkendelige for deres forældre.” Måske er det for nogle et makabert stykke arbejde, men for min mor og hendes kolleger, var det et dybt meningsfuldt arbejde; og for pigernes familier en velsignelse.Da jeg var gammel nok til at forstå, hvad min mor havde arbejdet med, blev jeg totalt fascineret. Nærværende klumme tager udgangspunkt i retsmedicin og drabsefterforskning. Også i

10/12