Forfatterarkiver: Ecph05

Beates klumme maj 2022. Investering på højt plan. Det handler om discipelskab. Det er virkelig oppe i tiden at investere. Jeg tror ikke, der har været så mange kvindelige investorer som nu. Der er skønne kvinder på nettet, der afholder investeringskurser, udelukkende for kvinder, og de gør det forrygende godt. Da jeg var ung, var investorer modne mænd, der, iklædt kjole og hvidt og høj hat, bevægede sig ind på Børsen. I dag foregår handlerne for m/k’erne hjemme ved pc’en, og der er tydeligvis forskel på, hvordan mænd og kvinder forholder sig til investeringer. En kvinde sagde, at hun kiggede på det tøj børn og forældre havde på, når de var til fodbold. Ud fra disse observationer foretog hun investeringer i de respektive tøjvirksomheder; altså en dagligdags iagttagelse, der udvikler sig til en investering. Investering er lykkeligvis meget mere end et økonomisk begreb. Helt nede på jorden handler investering om

Beates klumme april 2022. Guds Rige – en forunderlig størrelse. Det handler om discipelskab. En betragtelig del af jordens befolkning kender bønnen Fader Vor. Jesus er bønnens forfatter, og Han introducerer denne bøn, som ikke har noget fortilfælde. Mit ærinde i nærværende klumme er tretten ord, som Jesus præsenterer os for: komme dit Rige, ske din vilje som i Himmelen således også på jorden. Følgerne er det kæmpemæssige paradigme, menneskeheden er blevet stillet over for. Selvom ordene er enkle, er det en ultimativ energi og foretagsomhed, menneskenes børn her skal forholde sig til. Med Bibelen i hånden, begyndende med Mosebøgerne og afslutningsvis Johannes Åbenbaring, finder vi ikke en bøn med et så intenst og eksplosivt indhold. Det er så overvældende, at Jesus uddeler mandater til hele menneskeheden til, på det nærmeste at række hænderne ind i Himmelen, og trække Gud Faders kraft og herlighed ned, for at Han kan ødsle himmelske

Beates klumme marts 2022. Begrænsninger – ja eller nej tak? Det handler om discipelskab. Hermed en invitation til at betragte velsignelsen ved begrænsninger. Til frihed har Kristus kaldet jer er underoverskriften på nærværende klumme. Citatet er fra Paulus´ brev til Galaterne kap.1, v.5. Jeg har taget citatet ud af sin oprindelige sammenhæng, der omhandler debatten om den jødiske omskærelse contra den bibelske frihed, Gud giver til alle mænd ved troen på Jesus. Mit ærinde er at pege på den frihed, der kommer af at overholde visse begrænsninger. Jeg sætter dermed tingene lidt på hovedet, men fastholder Paulus’ ord om at vi er kaldet til at leve i frihed. Udfordringen er at acceptere det, der begrænser os på en sund måde, og undgå det som begrænser os på en skadelig måde. Det største Gud har gjort i mit liv er at knytte mig til sig. Det er min base og mit ståsted i

Beates klumme februar 2022. Konflikter, retfærdighed og egoet – hvad gør vi? Det handler om discipelskab. ”Julen varer …” fortsættelsen lyder: ”… lige til påske.” Forklaringen på denne sammenstilling, som har ca. tre måneder imellem sig, ligger i sammenhængen mellem jul, hvor Jesus fødes, og påske, hvor Han korsfæstes. Historien vil vide, at der ligger et, mindst, 33-årigt menneskeliv imellem de to oprindelige begivenheder fra vores tidsregnings begyndelse; altså ungefær et par tusind år. Tanken er imidlertid klar. Uden jul er Jesus ikke født – og derfor er der heller ingen påske at fejre. I påsken ligger Jesu død og opstandelse, hvor vi har vuggen til hele kristenheden, og i kristenheden har vi adgang til Gud Fader som aldrig før; med tilgivelse, forsoning, næstekærlighed, hjælpsomhed ja endda sundhed. En undersøgelse på Syddansk Universitet vedrørende kristentro, foretaget på en målgruppe på 12.000 personligt troende kristne, skaber belæg for følgende fem påstande

Beates klumme januar 2022. Gud er trofast og miskundelig. Det handler om discipelskab. Så er vi i gang med året 2022. Jeg føler mig altid overvældet ved at stå foran et nyt år. Vi er på enhver måde underlagt vind, vejr og uforudsete hændelser – det være sig gode som mindre gode. Det er mange år siden, jeg tænkte over begrebet Nytårsfortsætter. Gad vide hvem der har opfundet den slags? Måske har vedkommende haft et håb om at skille sig af med sine gamle uvaner. Det er der jo som sådan intet i vejen med, men at årsskiftet skulle bidrage med, og udrette mirakler, er nok for meget forlangt. Vi er, hvor vi er, og vi vejer præcist det, vi vejer. Procentuelt tror jeg ikke, nytåret afstedkommer de store jordskredsforandringer i mennesker. Næh, det er nok snarere begivenhederne i verden, der kommer til at flytte os. Jeg vil starte året med

Beates klumme december 2021. Udmattelse, bæreevne og trækkraft. Det handler om discipelskab. Bibelen indeholder en helt særlig litteraturform, som er uden sidestykke i alt, der er skrevet: Jesu lignelser. Disse teologiske guldklumper rummer stor visdom og indsigt, og de lige så brugbare og træfsikre anno 2021 som i det første århundrede. I Matthæusevangeliet kapitel 13 kommer disciplene hen til Jesus og spørger, hvorfor Han bruger lignelser, når han taler til folk. Jesus svarer: I får hemmeligheden om Guds kongerige direkte at vide; det gør de ikke. Enhver, der har noget i forvejen, vil få endnu mere, end han har brug for, mens den, der ikke har noget, vil miste den smule han har. Derfor bruger jeg lignelser. Folk ser, men ikke desto mindre ser de ikke noget, og de hører, men alligevel hører og forstår de ikke noget. […] Men I er heldige, for jeres øjne ser, og jeres ører hører. Mange profeter

Beates klumme maj/september 2021. Det 5. bud: Du må ikke slå ihjel. Det handler om discipelskab. Titlen på nærværende klumme er et af de ti bud, som Gud gav Moses. Betegnelsen at slå ihjel bety-der at angribe et menneskes identitet. Der er mange måder, hvorpå mennesker kan slukke for lyset i et andet menneskes liv. Jeg er overbevist om budenes værdi og betydning for et menneskes liv. Jeg er også ret overbevist om, at det er de færreste, der kan opremse de ti bud: Øh … er det ikke noget med …? Jeg tænker, at dette fantastiske regelsæt, rakt direkte til menneskeheden fra Gud Faders egen hånd, trænger til en kraftig eksponering. Der er noget støvet, hensygnende, mølposeagtigt over Guds ti forskrifter, som de står i dag. De er trykt på siderne i alle Bibeludgaver, men de opfattes ikke altid som stuerene.Psykoterapeut Steen Palmquist formulerer, og jeg citerer fra aprilklummen: Alle Guds love er værnslove, det vil

Beates klumme oktober 2021. Selvværdet – livets opretholder. Det handler om discipelskab. Nærværende klumme er rettet på selvværdet; denne sindets forholden sig til udefrakommende påvirkninger, og den enkeltes evne til hhv. at tage ind, hvad der fremmer, og skille fra, hvad der ikke fremmer et sundt, meningsfuldt og målrettet liv.Jeg vil påstå, uanset mængden af selvhjælpsbøger i verden, at Bibelen, som sådan, er uovertruffen. Bibelens persongalleri omfatter gode rollemodeller, endog fantastisk gode rollemodeller, og skræmmende personer, man kunne ønske, aldrig havde set dagens lys. Skaren af mennesker, der er portrætteret, mødes i lyset fra Gud Fader, Jesus Kristus og Helligånden. Satan sætter, som modstander, sin egen giftige dagsorden gennem historien, og hans tilstedeværelse handler alene om at udfordre menneskeheden til døden. Modsætningen af lys og mørke, Gud og Satan, udgør de ultimative modpoler i bibelsk historik og dermed menneskets historie. Det er inden for dette enorme spænd, det enkelte menneske skal navigere

Beates klumme februar 2021. En hyldest til de skjulte ressourcer. Hold hovedet koldt og hjertet varmt. Det handler om discipelskab. Coronasituationen i 2020 og ind i 2021 har ikke blot drevet os ud af vores komfortzone. Vi er udfordret langt mere, end nogen kunne forestille sig. Danmark er stadig i coronaens greb, derfor er der brug for, at vi alle holder humøret oppe. Med ”oppe” mener jeg, at vi skal have opmærksomheden rettet på alle de elementer, der kan nære vores fantasi og øge temperaturen på vores glædesbarometer. Jeg modtager opkald fra mennesker, der har svært ved at se sig ud af den isolation, som pandemien påfører dem. En ellers travl kalender råber med sine tomme felter. Fællesskabet er sat på standby. Inspirationen til at fylde hverdagen tynder ud. At holde hovedet koldt og hjertet varmt er ikke blot nyttigt, det er nødvendigt, når dagenes trivialitet bliver mærkbar. Derfor må

Beates klumme januar 2021. Engle, budbringere … Det handler om discipelskab.  Vi har netop fejret jul, og alle vegne har englemotivet været fremherskende. Engle og jul hører kulturelt sammen. Årsagen må være den bibelske beretning om Guds engels direkte tale til hyrderne i Betlehem: ”Se, jeg forkynder jer en stor glæde. I dag er født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.”Bibelen har en overvældende stor reference til engles ageren i verden. Guds engle er en integreret del af åndens univers. Så længe jorden består, vil der være livlig engletrafik til gode for os. Hvorfor tror jeg det? Fordi det er bibelsk, og fordi jeg tidligt i mit liv har erfaret disse specielle budbringere. Det kræver nogen fordybelse at fatte karakteren og betydningen af den enorme specialenhed, som agerer i Guds Rige. Vores generelle indsigt i, og forståelse af, engle, er ikke udbredt. Igennem adskillige århundreder har

10/41