Januar 2024

Beates klumme januar 2024. Godt Nytår 2024. Det handler om discipelskab.

Det var en sand mavepuster for hele nationen, da Dronning Margrethe nytårsaften meldte, at hun abdicerede til fordel for sin søn Kronprins Frederik. Jeg blev beklemt ved denne medde-lelse. Da forstod jeg, den rokade dronningen havde foretaget måneder forinden mht. prins Joakim og hans familie; fantastisk forudseende dronning og mor.
Som alle andre i landet var jeg spændt på, hvilket valgsprog Frederik ville vælge. Jeg frygtede, at det bekvemme eller moderne ville komme til at feje århundredes år med vægtige valgsprog, med Gud som fast ingrediens, under gulvtæppet. Og hvad sker der? Blot tre dage efter, Kong Frederik tiltrådte som Danmarks nye monark, udgiver han en 112 sider lang bog – Kongeord. Det er intet mindre end et reelt scoop, at Danmarks konge deler sig selv med hele nationen.
I min kirke fejrede vi monarkskiftet med lovsang, bøn og prædiken, men endnu en tilføjelse var, at jeg var blevet bedt om at skrive en tale om vores dronning. Det er særegent, at blive aktør i den begivenhed som et monarkskifte nu er, og et hav af overvejelser gled som hastighedstog igennem mine tanker.

Kære læser. Her får du min tale om Dronningen oplæst i Evangeliekirken d. 14. januar 2024:
Dagen i dag er en mærkedag i Danmarks historie. Dronning Margrethe II abdicerer til fordel for sin søn Kronprins Frederik. Derved får Danmark en konge. Sådan har vores Dronning Margrethe II villet det.
Det danske monarki er blandt de ældste i verden, og Kongehuset kan med sikkerhed føre sin historie tilbage til Gorm Den Gamle, der regerede i midten af 900-tallet.
Den oldenborgske slægt regerede fra 1448, men slægten blev i 1863 afløst af den glücksborske, som udgør kongefamilien i nutiden.
Med troen på Bibelens Gud har vi som Guds folk erfaret, at Gud har forlenet Dronningen med en strålende forstand og en mageløs kreativitet.
Som 13-årig fik datteren af kongeparret Frederik d. 9 og Dronning Ingrid at vide, at hun en dag skulle arve tronen. Et voldsomt perspektiv for så ungt et menneske.
Margrethe, Alexandrine, Pórhildur, Ingrid, Hendes Majestæt Dronningen blev Danmarks dronning i 1972.
Dronningen kender sin salmebog – og sin Bibel. Ved en gudstjeneste i Roskilde Domkirke for år tilbage måtte Dronningen være sufflør for den stedlige biskop, der i et øjebliks forvirring havde glemt bibelteksten.
Vi, som dronningens undersåtter, har al mulig grund til at varme os ved hendes omfattende kreativi-
tet.

Dronningen har instrueret flere teaterstykker. Hun har arbejdet som scenograf og kostume-designer på flere film. Af denne grund er dronningen nomineret i kategorierne årets scenograf og årets kostume-designer.
Omkring 70 découpager og kostumer til film indbringer dronning Margrethe to Robert-nominerin-ger.

Begivenheden i dag i Evangeliekirken er vores tribut til en monark, hvis liv har været baseret på valgsproget: Guds hjælp, Folkets kærlighed, Danmarks styrke. Dette er i sandhed bemærkelesvær-digt.
Dronningens tro på Himmelens Gud har været synlig ved hendes deltagelse i kirkelige handlinger og ikke mindst i afslutningen på hendes nytårstaler: Gud bevare Danmark!
I dette nytår tilføjede Dronningen med inderlighed: Gud bevare jer alle sammen!

Min afsluttende bøn blev en taksigelse, som jeg tror, alle i kirken kunne have hjertet med i:

Kære Far i Himmelen!
Vi vil på denne højtidsdag bringe dig tak for det frø af tro, du engang nedlagde i en lille prinsesses hjerte. Vi så, at frøet spirede.
Vi forstod, at du havde udvalgt dette barn af Danmark til at gå i spidsen for nationen.
Tak for hver kunstnerisk inspiration du har ladet vores monark udvikle.
Tak for hver tanke du har ladet hende udtrykke i ord og gerning.

Vi takker dig Far, for hvad vi, hver borger i Danmark, har modtaget gennem Dronningens synlighed rundt omkring i landet.
Tak fordi vi fik en monark, som rørte ved vore kærlighedsstrenge, hvorved hun blev vores egen Dronning.

Vi takker dig Gud, fordi du har ladet Dronning Margrethe afspejle dine kvaliteter i hendes kreativitet, omsorg, venlighed, omtanke og håb.

Så vi takker dig Gud, for hvad du har givet Danmark i Dronning Margrethe:
Din hjælp og Folkets kærlighed, der i sandhed blev Danmarks styrke. Amen! Min efterskrift til ovenstående er, at Dronningen til fuldt mål har forstået betydningen af at være en Herrens discipel. Alt hvad Dronningen har udført, opnået og sat i gang, har overskriften discipelskab. Det er, hvem Dronning Margrethe er; en vidunderlig Herrens discipel. Jeg kommer aldrig til at glemme det sidste, Dronningen udtalte, da hun var på vej væk fra overdragelsen til Frederik: Gud bevare Kongen. Det var, hvad der var i en mors stærkeste ønske for sit barn, at Gud ville bevare ham og dermed omslutte ham med åndelig visdom, fasthed i troen, og evnen til at handle ret og retfærdigt; alt sammen til velsignelse og til gode for Danmark.