Maj 2022

Beates klumme maj 2022. Investering på højt plan. Det handler om discipelskab.

Det er virkelig oppe i tiden at investere. Jeg tror ikke, der har været så mange kvindelige investorer som nu. Der er skønne kvinder på nettet, der afholder investeringskurser, udelukkende for kvinder, og de gør det forrygende godt. Da jeg var ung, var investorer modne mænd, der, iklædt kjole og hvidt og høj hat, bevægede sig ind på Børsen. I dag foregår handlerne for m/k’erne hjemme ved pc’en, og der er tydeligvis forskel på, hvordan mænd og kvinder forholder sig til investeringer. En kvinde sagde, at hun kiggede på det tøj børn og forældre havde på, når de var til fodbold. Ud fra disse observationer foretog hun investeringer i de respektive tøjvirksomheder; altså en dagligdags iagttagelse, der udvikler sig til en investering.

Investering er lykkeligvis meget mere end et økonomisk begreb. Helt nede på jorden handler investering om at så, og her taler vi om mere end penge. Faktisk er hver enkelt lille kærlighedsgerning, hjælpsomhed, gode råd, villighed til at hjælpe med dit og dat en form for investering. Kærlige og vise familier skaber sunde og stærke samfundsborgere, der evner at række ud til deres medmennesker. Min fantastiske Mormor tvang mig til klaverstolen, da jeg var seks år gammel. Da jeg stort set altid var i hendes og Morfars hjem, blev klaverspillet en hverdagsaktivitet. Jeg har ikke tal på alle de timer, Mormor har brugt på en vrangvillig Beate. Takket være Mormors insisteren blev klaverspillet, over tid, en meget væsentlig del af mit liv; en fra Mormors side investering af kærlighed og faglighed. Jeg er så taknemmelig for, at Mormor kunne se potentialet i mig. Hun så det, og ville ikke, at det skulle gå til spilde. Da jeg var fem år gammel udtalte Onkel Knud følgende ord: Hun bliver en leder. Hvordan kunne denne mand, som var blind, aflæse noget så specielt som et ledergen? Han fik ret. Jeg har siddet i flere lederstillinger i løbet af mit erhvervsliv. Onkels ord har været som en bærebølge; en investering. Igen og igen har ordene lydt i mit indre, og de har formet en drivkraft hos mig.
Måske er en blodbank ikke, det første man tænker på, når der tales om investering, men donation af blod er i allerhøjeste grad en investering. Der er tusindvis af mennesker, der har overlevet sygdom og ulykker, fordi de fik blod. Det enkle regnestykke er, at vi kun kan modtage blod, hvis andre har afgivet blod. Vi er mange i dette land, som er, eller har været, bloddonorer. Et voksent menneske kan tåle at donere ½ liter blod fire gange om året. Nye donorer skal være mellem 17 og 65 år og kan normalt give blod, indtil de bliver 75 år. 17-årige donorer skal have skriftlig tilladelse fra forældre/værge. Personer, der er fyldt 65 år, accepteres normalt ikke som nye donorer. Min bror lavede et slogan til blodbanken: Der kan vokse liv ud af blod, så tag og giv lidt af dit. Jeg opmuntrer hermed dig, kære læser, til, hvis du sund og rask og inden for aldersrammen, at investere i dine medborgere. Der vil altid være nogen, der har brug for netop din blodtype. Hvem ved, om det en dag er mig, du redder?

Kammeratskaber og ægteskaber er faktisk investeringsselskaber. Der er talrige eksempler på holdbarheden i disse relationer. Interaktionen mellem mennesker, hvor der er sympati, er nogle af livets store plusser. Relationer, som bliver venskaber for livet, er sjældent planlagte. Særlige begivenheder kan udløse en kontakt, som opleves værdifuld. Det er noget med at være på rette sted i rette tid. For et par år tilbage var en amerikansk politimand en del af et hold, der skulle finde en treårig dreng, som havde været væk i mange timer. Politimanden afsøgte større og større områder sammen med sin hund, og pludselig fik hunden færd af den lille forkomne dreng. Politimanden åbnede sin jakke, og tog drengen ind til sig, for at give ham mest mulig varme, mens han gnubbede den lille fyr på ryggen. Drengen klyngede sig til manden som en abeunge til sin mor. I forløbet over de næste få måneder fik politimanden og hans hustru forældremyndigheden over drengen. Her har vi en investering med et unikt afkast. Moderens historie forsvinder ud i det uvisse. 
Da jeg var barn, lærte jeg følgende sætning: Vis mig hvem du omgås, så skal jeg sige dig, hvem du er. I sætningen ligger forudsigelsen om, at vi tager farve af de miljøer, vi vælger at være i. Der er derfor al mulig grund til at kigge bekendtskaber og relationer rigtigt godt efter i sømmene. Spørgsmålet er, hvad vi skal lægge til grund for vores analyse. Som ung ergoterapeut arbejdede jeg med mænd, der var spærret inde, fordi de var for farlige at have ude i samfundet. Her var en markant forskel på afvigelse og normalitet. Jeg har siden måtte konstatere, at samfundet har ændret sig ved at antallet af mennesker med personlighedsforstyrrelser er vokset betragteligt, og at grænsen mellem normalitet og anormalitet har flyttet sig. Meget er kulturrelateret, men vi er også blevet dygtigere til at afdække personlighedsforstyrrelser. Ord, som tidligere hørte hjemme i psykiatrien, har flyttet sig til gadeniveau; fx autisme, ADHD, Asperger, narcissisme og psykopati. Jeg har inden for det seneste år beskæftiget mig en del med kategorierne narcissister og psykopater. Sundhed.dk har formuleret følgende: Når man har en personlighedsforstyrrelse, afviger ens personlighed betydeligt fra det normale eller fra det forventede. I mange tilfælde er personlighedsforstyrrelsen ikke umiddelbart specielt iøjnefaldende. Men i nære relationer eller under pres, træder personlighedsforstyrrelsen frem, og man reagerer anderledes, end hvad der er alment accepteret og normalt. En personlighedsforstyrrelse betyder, at man har forstyrrelser i den måde, man føler, tænker og handler. 
Grænserne for normal og afvigende adfærd er skredet inden for de seneste år; og ikke i en positiv retning. Erfaringen viser, at relationer, i forstanden gensidig investering, som starter ganske godt, kan udvikle sig til et mareridt. Her er vores dømmekraft mht. en persons karakter afgørende. Jesu ord på frugterne skal I kende dem, er et genialt og ganske uundværligt værktøj. Et tilsyneladende både pænt og omgængeligt, endog ret populært menneske, kan vise sig at være en manipulator af værste slags. Specielt de narcissistiske personlighedstyper kan umiddelbart fremstå charmerende og attraktive. Undervejs i relationen viser der sig imidlertid en underliggende personlighed, som jeg, i disse datatider, har defineret som, at de har krullermuller i simkortet, hvor simkortet, i nutidssprog, står for styringen af elektroniske enheder.Bag udsagnet ligger forståelsen af, at den pågældende er født med en karakterbrist, der livet igennem udvikler sig, og som kommer til at sætte dagsordenen for, hvordan han/hun agerer i livets mange forhold og relationer, og den dagsorden vil altid indeholde manipulation. Her følger et investeringsråd: Møder du et menneske med krullermuller i simkortet så begynd at løbe, og hold ikke op med at løbe før den pågældende er uden for din sfære. Såvel mænd som kvinder har mistet både formuer, og sig selv, ved at relatere til en narcissistisk, psykopatisk og supercharmerende person.
Hvilke kvaliteter lægger vi reelt til grund for bedømmelse af et menneskes karakter? Det er noget med erfaring og menneskekundskab. Et gammelt ord siger: Man skal kende sine lus på gangen. Her i betydningen at vide hvem man har med at gøre. Jesus er suveræn mht. at gennemskue mennesket; Hans vinkel på bedømmelse af menneskers karakter er ætsende enkel: Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler? Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frugter (Matt. 7.15-20). Her har vi en lektion i investering, og frit oversat kan vi sige: Relatér til mennesker som kan og vil noget godt, så kommer det jer selv til gode. Hvad I giver ud af et godt hjerte, kommer tilbage til jer før eller senere. Skulle resultatet være længe undervejs, kan vi leve med det, fordi vi handlede ud fra gode intentioner. 
Evnen til at bedømme menneskers karakter er en livredder. Her er forudsætningen for en mulig investering i en relation. Børns udtalelser om deres forældre indikerer hvem mor og far er. En dreng sagde engang om sin far: Da jeg var barn, var far den bedste i verden. Da jeg blev teenager, var han et håbløst individ. Da jeg blev 18 år, begyndte min far faktisk at blive et helt fornuftigt menneske! Min gamle klaver- og orgellærer præsenterede mig for følgende metafor ift. til relationer og investeringer: Se for dig at du har et frø og kun det ene frø. Du skal derfor være meget opmærksom på, i hvilken slags jord du lægger det. Pendanten til frøet finder vi i Matt. 25, hvor Jesus fortæller lignelsen om de betroede pund. En historie om en rig mand, der skulle rejse udenlands, og som betroede sine ansatte at forvalte forskellige pengesummer. Alle ansatte, minus en, havde gjort udmærkede investeringer og fået tilsvarende gode afkast. Den sidste i rækken var bare ikke en stjernemedarbejder. Historien bliver en ren gyser, for da fyren skal aflægge rapport til chefen, har han intet at rapportere! Manden har hængt hjemme i stuen, og har absolut intet foretaget sig med den værdi, chefen havde betroet ham. Resultatet er, at han ryger ud med fynd og klem. Jesu ærinde med historien er omfattende. Den viser hen til Guds generøsitet over for mennesket og vores samspil tilbage til Ham. Gud kan alt uden os, men Han ønsker det ikke. Den guddommelige virkelighed er, at vi er skabt til fællesskab med Gud, hvor Han ødsler sine goder ud over os, og der skal som minimum være to til et fællesskab. Vi er inviteret til at være samspilspartnere, hvorved vi får mulighed for at fremme et afkast, der har evighedsbetydning. Eksempel: Blot at give en tørstig et glas koldt vand, har i Gud øjne evighedsbetydning. Så småt – så stort!