Januar 2021

Beates klumme januar 2021. Engle, budbringere … Det handler om discipelskab. 

Vi har netop fejret jul, og alle vegne har englemotivet været fremherskende. Engle og jul hører kulturelt sammen. Årsagen må være den bibelske beretning om Guds engels direkte tale til hyrderne i Betlehem: ”Se, jeg forkynder jer en stor glæde. I dag er født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.”
Bibelen har en overvældende stor reference til engles ageren i verden. Guds engle er en integreret del af åndens univers. Så længe jorden består, vil der være livlig engletrafik til gode for os. Hvorfor tror jeg det? Fordi det er bibelsk, og fordi jeg tidligt i mit liv har erfaret disse specielle budbringere.
Det kræver nogen fordybelse at fatte karakteren og betydningen af den enorme specialenhed, som agerer i Guds Rige. Vores generelle indsigt i, og forståelse af, engle, er ikke udbredt.

Igennem adskillige århundreder har billedhuggere og malere givet deres bud på engles udseende og karakter. Vi har fået engle med og uden vinger. Nogle har haft kvindeskikkelse, mens andre har maskuline træk. Ingen har til dato formået at kreere en engel som værdig fællesnævner for Guds store skare. Min erfaring er, at engle materialiserer sig svarende til den opgave/situation de er udsendt til at gribe ind i.
Selve ordet ”engel” bruges i flæng; selv som efternavn. Jeg har det med at udtale, at et menneske, der har ydet mig en tjeneste, er en engel. Det er unægtelig noget af en tilsnigelse, eftersom vi taler om en person af kød og blod. Jeg er dog sikker på, at vedkommende værdsætter min påskønnelse.
En mere moderne tilgang til forståelsen af engle er leveret af kogebogsforfatteren Sif Orellanas unge sønner: ”Mor, ved du godt, at der findes to slags engle?” ”Nej, jeg troede kun, at der fandtes én.” ”Nej, det gør der ikke. Der findes almindelige engle og skytsengle. Skytsengle er skudt ud af kanoner. Dem er der lidt mere fart på. Og så er de ofte lidt mere stive i håret.”
For god ordens skyld; fænomenet skytsengle hører ind under alternative religiøse systemer, og er totalt fremmede for Bibelens lære om engle.
For at forstå, og få mere indsigt i, engle som kategori af himmelske væsener må vi stille os på bibelsk grund.
Jeg har gennem nogen tid haft fokus på engle og deres samspil med os mennesker. Jeg bliver igen og igen berørt, når jeg læser de mange bibelske beretninger om denne fantastiske garde, som Gud bruger til at udføre sin vilje. Der er en ædelhed over disse himmelske gestalter. Gud skabte englene individuelt, i en fjern fortid før jorden eksisterede. Han skabte dem gennem Jesus, som ifølge Bibelen er “al skabnings førstefødte”. Bibelen beskriver, hvordan Gud, ved Jesus, formidlede i forbindelse med skabelsen. Kolossenserne. 1.15-17: ”Vi ser den usynlige Guds billede, når vi ser Hans søn, der blev født som den første, før alt andet blev skabt. For gennem sin søn har Gud skabt alt i himlen og på jorden, det synlige og det usynlige, universets konger og fyrster, åndelige magter og myndigheder. Alt er blevet skabt gennem ham og skal rette sig mod ham. Selv var han til før alt andet, og alting består på grund af Ham.”
Fra begyndelsen af Det Gamle Testamente bliver vi konfronteret med et par myndige engle, der bevogter Edens Have: ”Øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ.” Der kom ingen ind, som ikke skulle ind.
Da Jesus, verdens Frelser, kommer til jorden, sker der noget ekstraordinært i Himmelen. Der udløses en, ikke hidtil set og ikke tidligere refereret, engleaktivitet. Lukas. 2.13.: ”Og med ét var der sammen med englen en mangfoldig himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: ”Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag.”
Hebræerbrevet 1.14. udpeger flere af englenes dimensioner: ”Alle engle er jo kun tjenende ånder, der sendes ud for at hjælpe dem, som skal arve frelsen.” Vi aflæser dermed følgende: De er åndelige væsener skabt med det formål at tjene, hjælpe, støtte og beskytte de mennesker, som har taget imod den frelse, Jesus har tilvejebragt; alt efter det ærinde Gud sender dem ud i.
En kommentar fra udgivelsen af Bibelen 2020: ”Engle er skabninger, hvis magt og evner overstiger menneskenes. De lever i himmelen, eller i de åndelige regioner, en tilværelse på et plan der er højere end det fysiske univers. Derfor omtales de også som ånder.” Her taler vi om skabninger, som, i deres karakter, er afgørende forskellige. Engle gifter sig ikke og får ikke afkom.  
Bibelen nævner en lang række af engle, som har meget præcise opgaver. De markante forskelle på engle handler om det mandat, de har fået. Billy Graham har været dybt ned i skrifterne, og har differentieret nogle af de forskellige åndelige kæmper: Englen Mikael hører i særlig grad sammen med Israel som nation. Hans navn betyder, ”den som står lige under Gud”. Han betegnes som ”ærkeengel”. Bibelen forklarer, at Lucifer, med tilnavnet Lysets Engel, var sideordnet med Michael, men han blev styrtet ud fra Himlen sammen sin oprørske hærskare. Han tilnavn er Satan.
Med et blik bagud til julen oplever vi englen Gabriel, der bringer Maria budskabet om, at hun skal føde verdens frelser. Gabriels navn betegner den, han er: ”Guds helt”. Gabriel optræder flere steder i Bibelen og kommer med gode tidender. Gabriel åbenbarer også Guds planer, formål og domme. Rangmæssigt herefter kommer Serafer, hvis navn formentlig betyder ”kærlighed”, og Keruberne som har med Guds glans at gøre.
Bibelen nævner, at Gud ”gør sine engle til ildsluer”; altså udstyrer én eller flere engle med mandat til at handle ekstremt i en eller anden sammenhæng. Det mest opsigtsvækkende jeg kender i den sammenhæng er det historiske år 702 før Kristus, hvor kong Sankerib af Assyrien belejrer Jerusalem med en enorm hær. Begivenheden er refereret i 2. Kongebog kap. 19 og hos profeten Esajas kap. 37 vers 36-37. Esajas trøster byens ledelse og proklamerer, at byen ikke bliver ødelagt. Gud selv vil beskytte den. Gud gav den nat én af sine engle mandat til at slå fjenden: ”Samme nat gik en engel ind i assyrernes lejr og slog det meste af hæren ihjel. Da det blev morgen, lå ligene overalt. Sankerib flygtede til Nineve.”
Jeg er overbevidst om, at engle er fire gange kommet mig til undsætning. Første gang da jeg var et år. Min mor vågnede en nat ved, at en stor, blålig skikkelse stod ved siden af hendes seng. I samme øjeblik hun så skikkelsen, vidste hun intuitivt, at der var noget galt med mig. Skikkelsen forsvandt, da Mor løb ind i børneværelset, hvor jeg var ved at blive kvalt i min sele.
Min bror på fem år og jeg på tre år blev passet hos vores bedsteforældre i en lejlighed på 2. sal. På én eller anden måde er det lykkedes mig at komme ud af hoveddøren og ud på trappeopgangen. Hvordan jeg har fået lukket døren, ved jeg ikke. Min mormor har fortalt, at hun hørte dørklokken, og gik ud for at åbne. Da hun åbnede døren, var der ingen at se og ingen at høre på trappen, men en halv repos oppe var lille Beate på vej ud af et åbent vindue. Jeg kan ikke tolke det anderledes, end at Gud havde sendt en af sine engle til at få min mormors opmærksomhed.
Efter en gudstjeneste gik jeg og Onkel Knud, som var blind, hjemefter. Vi skulle krydse en befærdet gade ved søerne. Jeg havde, som altid, min hånd ind under Onkels arm. Jeg havde tjekket, at der var fri bane, så vi kunne krydse gaden. Jeg havde imidlertid ikke set en bil, der i stor fart drejede omkring hjørnet. Da jeg begyndte at tage det første skridt ud på gaden, mærkede jeg en stærk mandearm komme ind foran mig. I det samme kom bilen susende. Den ville have ramt min onkel og mig, hvis ikke armen havde stoppet mig. Jeg vendte mit ansigt mod manden for at sige tak, men han var væk i samme sekund. Der hersker ingen tvivl hos mig om, at jeg havde oplevet en engel. Dette var min tredje erfaring med de himmelske væsener.
I begyndelsen af 1990´erne skulle jeg have nyt tag på mit hus. For at tjene lidt ekstra til den store udgift tog jeg taxakørekort. Sæt dig bag et rat i en taxa og du høster mange erfaringer. Året 1996 startede med et stort snefald i Danmark, og vejvæsenet kunne ikke nå at snerydde i takt med mængden af sne – og slet ikke på de små villaveje. På en sådan villavej kørte jeg i taxaen, en sen eftermiddag, fast i en snedrive. Snedriver og Mercedes’er med automatgear hører ikke sammen. Min første reaktion var: ”Herre hjælp; jeg kan ikke strande her”. I det samme dukkede en pige på omkring 8-9 år op. Hun sagde: ”Jeg kan hjælpe dig.” ”Det kan du da ikke”, sagde jeg. ”Jeg er stærk”, sagde hun. Hvad havde jeg at tabe? Jeg satte mig ind i bilen, og pigen skubbede mig fri! Dybt forundret takkede jeg pigen og gav hende en 50-kroneseddel. Jeg kiggede et kort sekund på min tegnebog da jeg lukkede den. Da jeg kiggede op igen, var pigen væk. Der var intet spor efter hende. Gud havde endnu en gang sendt mig englehjælp.
Bibelen angiver ikke, hvor mange engle der er, men den viser, at der er umådeligt mange. I Getsemane Have vidste Jesus, at han kunne tilkalde 43.200 engle (= 12 legioner), hvis Han ville.

Johannes får en fantastisk oplevelse, da han får lov at se ind i himmelen: ”Så hørte jeg lyden af mange engle, der stod i en kreds om både tronstolen, væsenerne og rådet. Der var tusinder og atter tusinder, myriader og atter myriader, og de sang for fuld kraft. […] Nu hørte jeg alle skabninger synge, både dem i himlen, på jorden, under jorden og i havet.” Johannes videregiver en indsigt, som må berøre os. Han er begejstret, over det forunderlige han ser, og den fantastiske lyd han hører, og han slutter med at sige: ”De sang alle sammen.”