Der er lys i mørket

Beates forårsklumme. Der er lys i mørket: Bibelen 2020 –


”Men end er der sang i skoven, højt bølger det røde flag, end er der en Gud for oven, der råder for Danmarks sag.”
Denne klummehilsen, foråret 2020, er ud over mine månedlige klummer. Mit hjerte har imidlertid slået en kolbøtte af begejstring i en tid, hvor begejstringen ellers kan ligge på et meget lille sted. De følgen-de historiske begivenheder i Danmark er vigtige for min pointe.
Et godt stykke op i 1950’erne var sociale og kulturelle forhold stadig påvirket af 2. verdenskrigs be-grænsninger og betingelser. Mine bedsteforældre, som jeg primært boede hos, boede i en lejlighed på Østerbro. Deres oplevelse af krigen kom til at præge min forståelse af et samfund, der fastholdt lyset og håbet trods den fremmede magt i landet. Man holdt hovedet koldt og samledes om de fundamentale værdier: Gud, konge og fædreland. 

Københavns svar på de tyske restriktioner var ”folkestrejken” i 1944; en begivenhed, der nok var top-pen af dramatik, i den danske besættelseshistorie. Med den som baggrund kan vi se tilbage på en for-tælling om sammenhold, fællesskab og Gud i en central placering. Aldrig er sangen ”Altid frejdig, når du går veje, Gud tør kende” (Christian Richardt) blevet sunget så ofte som under krigen. I den situation Danmark står i, skal vi minde hinanden om, at vi, i krigen mod covid-19, har vi brug for frejdighed til at gå Guds veje.I sidste vers af Johannes Helms´ ”Jeg elsker de grønne lunde” synger vi:
”… end er der en Gud for oven, der råder for Danmarks sag.”

Danmark har altid kunnet vedkende sig Bibelens Gud. Det kan Danmark stadig, og det skal vi, for fjenden er iblandt os. Døden har gjort forfærdelige indhug. Vi svarer dog igen ved at følge de praktiske råd og anvisninger, der bliver givet os ad officielle kanaler. Men … familiært, socialt, arbejdsmæssigt, økonomisk og kulturelt skal vi forholde os til livet på nye præmisser. Som alternativ til mulig smitte-spredning isoleres vi i forhold til vore familier, relationer og kolleger. Konsekvenserne kan være, at sind og psyke sættes under pres, og det i en sådan grad, at vi ikke har beredskab til at imødegå dem. Vi har alle meget at forholde os til. Hvor skal vi vende os hen for at finde vejledning, hjælp, trøst, hvile og håb? Svaret er kommet, Guds svar, timet fuldstændigt guddommeligt; for Det Danske Bibelselskab har sendt Bibelen 2020 på gaden. Det, til alle tider, nærværende Guds ord, også i coronatider, kommer på gaden i en ny og betagende udgave. Her er gods, som kan fortrænge mørke og frygt i en overvældende proklamation ud over vort land:
”… end er der en Gud for oven, der råder for Danmarks sag.”


Vi har ikke tidligere set en udgave af Bibelen, som er tilnærmelsesvis som 2020’eren. Den er et virke-ligt brag af en skattekiste, et arbejdsredskab med et fantastisk potentiale. Anatomien i Bibelen 2020 er pragtfuld. Bogen vejer 1,197 kilo! Det i sig selv siger noget om et bogværk, der vil fremad; gøre op-mærksom på sig selv. Det lyse omslag har ordet BIBELEN skrevet med 7 cm. høje, sorte bogstaver. På forsnittet er 2020 skrevet med så store bogstaver – 7 cm – at de når ud over bogens omslag. 2020-ud-gaven er blevet til ved et udsøgt panel af eksperter. Sproget er flydende og lettere at forstå i sammen-ligning med den autoriserede udgave af Bibelen. Bibelen 2020 udfordrer ikke den autoriserede Bibel, men giver en anderledes læsning. Vi bringes i øjenhøjde med de personer, der taler til os; vi inkluderes i en ny samhørighed. Jeg er overbevist om, at Bibelen 2020 bliver en fuldtræffer i mange menneskers liv, såvel hos bibellæsere som hos mennesker, der aldrig har haft frimodighed til at åbne en Bibel.
Det første skriftsted jeg søgte i min nye skat var 1. Kor.15.55-58. Jeg havde brug for at finde en røst, en ”herold”, som kunne blæse sit budskab ud over hele Danmark, og det kan disse vers, der er en pro-klamation af liv, håb og fremtid: ”Døden er opslugt og besejret. ”Død, hvor er din sejr? Død, hvor er dit våben?”Døden bruger vores selvoptagethed som våben, og den bliver styrket på grund af loven. Men vi takker Gud, der for vores skyld har ladet Kristus vinde over døden. Derfor, kære venner, skal I holde godt fast ved jeres tro og lægge alle jeres kræfter i at arbejde for Gud. I ved, at det giver mening at arbejde for ham!”
Med disse ord velsigner jeg alle mine landsmænd – og takker Gud for hver enkelt.
”… end er der en Gud for oven, der råder for Danmarks sag.”