Lukasevangeliet 10:27

Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl

og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv.

Velkommen i Evangeliekirken

BØNNEMØDE FOR KVINDER

lørdag d. 7 September
10:30 - 12:00

Gudstjeneste hver søndag

Gudstjeneste foregår søndag formiddag klokken 10.30, og alle er velkommen. Musik er en stor del af gudstjenesten, og  Mange af de sange, der synges er fra Evangelietoner mens andre er rytmiske lovsange. Akkompagnementet kan variere meget.

Børnekirke

Kirke er også for børn. Derfor har vi børnekirke for de 2-12 årige hver søndag.

For det meste er børnene med til opstarten af de voksnes gudstjeneste, og de er velkomne til at blive sammen med deres forældre under hele gudstjenesten. De fleste børn er dog glade for at have deres eget program. Derfor tager en børnemedarbejder børnene med i børnekirken i begyndelsen af gudstjenesten.

TID OG STED

Søndag formiddag
Kl. 10:30 - 12:30
Worsaaesvej 5, 1972 Frederiksberg

BØRN

Efter mødestart inviteresalle børn med i søndagsskole hvor der fortælles beretninger fra bibelen, leges og hygges til mødet er slut

LIVE 

Der sendes livestream på facebook, og gudstjenesterne bliver senere lagt ud på kirkens youtube kanal

Evangeliekirken