Persondata §

Persondataforordning

 

Indledning

Vi har efter lovgivningen pligt til at informere dig om, hvordan vi behandler og videregiver personoplysninger. Når du er tilmelder dig som medlem i Evangelieforsamlingen , indsamler og behandler Evangelieforsamlingen (herefter kaldt ”Evangeliekirken”) som dataansvarlig en række personoplysninger.

Vi behandler personoplysninger med de overordnede formål,

  1. at have et overblik over kirkens medlemmere.
  2. at kunne kontakte dig som medlem, med informationer om events, udflugter og anden form for aktivitet i kirken.

Detaljerne følger nedenfor.

1 Typer af personoplysninger

Kategori af registrerede personer og kategorierne af personoplysninger

Brugere tilmeldt Evangeliekirken:

Vi indsamler og behandler disse personoplysninger, når du er tilmeldt som medlem af Evangeliekirken:

  • Dit fulde navn
  • Din faste bopælsadresse i Danmark og eventuelt, oplysning om flytning til lande uden for Danmark
  • Din e-mailadresse
  • Dit telefonnummer
  • Dit fødselsår
  • Dit køn
  • Eventuelt redaktionelt input fra dig, herunder f.eks. interaktioner med Evangeliekirkens ledelse. Ledelsens input er ikke omfattet af lovgivningen om databeskyttelse, da der er tale om Kirkelige forhold, og disse oplysninger omtales derfor ikke yderligere i denne privatlivspolitik